//baloo.digital/eurotranslate/wp-content/uploads/2019/09/news-1024x768-1.jpg

Ova usluga podrazumeva pronalaženje i izveštavanje o objavama na traženom jeziku o preduzeću, konkurenciji ili drugim vestima i informacijama iz željene oblasti sa onlajn publikacija/portala na stranim jezicima.

Ova usluga vam daje konkurentnu prednost jer ćete na vreme znati sve o relevantnim vestima vezanim za vas ili vašu oblast delatnosti. Može da se svede samo na kratke preglede ili na prevode čitavih članaka i intervjua, sa posebnim fokusom na izveštaje sa društvenih mreža.

Započnite putovanje ka boljoj informisanosti o spominjanju u internacionalnim medijima već danas