Ako vam je potreban prevodilac za poslovni sastanak ili konferenciju, onda ste na pravom mestu.

Nekada vam je potrebno više od pisanih prevoda dokumenata. Da biste ostali konkurentni na današnjem globalnom tržištu, morate biti sposobni da komunicirate sa klijentima, kompanijama, različitim agencijama i zaposlenima – bez obzira na njihov maternji jezik ili lokaciju. Kad god vam je potrebno usmeno prevođenje za konferenciju, registraciju preduzeća ili čak venčanje, obratite nam se i mi ćemo obezbediti pravog prevodioca za vas po veoma pristupačnoj ceni.

Naši prevodioci su visoko stručni, kvalifikovani i sa relevantnim iskustvom, svesni svoje uloge interkulturalnih koordinatora i posvećeni pružanju efikasne, profesionalne usluge.


https://baloo.digital/eurotranslate/wp-content/uploads/2018/06/interpretingor-100x100.png
Simultano prevođenje
 • Koristi se za: višejezične konferencije, dešavanja većeg obima.
 • Oprema: Potrebna je potpuna oprema za simultano prevođenje (kabina, slušalice, prijemnici i sl.)
 • Minimalan broj prevodilaca: 2
Consecutive interpreting services icon
Konsekutivno prevođenje
 • Koristi se za: poslovne sastanke, intervjue, posete postrojenjima i gradilištima, konferencije za štampu, revizije kliničkih studija i prezentacije.
 • Oprema: nije potrebna posebna oprema jer prevodilac počinje da govori kada govornik napravi pauzu.
 • Minimalan broj prevodilaca: 1
Sworn translation judge
Sudsko usmeno prevođenje za registraciju preduzeća

Kada je potrebno da registrujete preduzeće, dokumentacija na stranom jeziku treba da bude prevedena, sa overom sudskog tumača.

Tokom procesa registracije, potrebno je da na sudu potpišete dokumentaciju uz pratnju sudskog tumača za maternji jezik. Čitava procedura traje oko sat vremena.

https://baloo.digital/eurotranslate/wp-content/uploads/2018/06/Layer-1-100x82.png
Ostalo
 • Telefonsko prevođenje
 • Šaptano prevođenje
 • Prevođenje na jezik gluvonemih
 • Video prevođenje
 • Prevođenje onlajn prepiske
 • Onlajn prevođenje

Ne propuštajte dobre prilike zbog komunikacijskog jaza – mi ćemo vam pomoći da ga premostite!
Sarađujte sa profesionalnim prevodiocima za sastanke, dešavanja, konferencije, sudske postupke