//baloo.digital/eurotranslate/wp-content/uploads/2019/09/shutterstock_29697988.jpg

Ugled preduzeća treba da bude zaštićen i time obezbedi trajnost i rast. U današnje vreme, razočarani bivši zaposleni, klijenti ili samo dokoni korisnici interneta mogu da naprave veliku štetu za veoma kratko vreme.

Ovakve situacije treba da se nadgledaju i kontrolišu – počevši od domaćeg tržišta i sopstvenog jezika.

Međutim, šta se dešava kada se probijate na nova tržišta čije jezike ne govorite? Kako pratite šta se o vama govori i piše?

Eurotranslate nudi usluge nadgledanja i rešavanja ovakvih situacija na domaćem i stranim tržištima. Pratićemo i prevoditi preglede, kritike, članke i komentare objavljene o vama, vašim proizvodima i uslugama.

Tu smo da vam pomognemo da razvijete način postupanja i reagovanja na pozitivne i negativne komentare, kao i načine da se umanje efekti negativnih utisaka.

Započnite putovanje ka boljem kontrolisanju svog ugleda već danas