Usluge prevođenja tehničke dokumentacije podrazumevaju mnogo različitih sektora – od automobilskog do elektrotehničkog – za različite ciljne grupe i jezičke kombinacije.
Poznavanje materije naših prevodilaca u kombinaciji sa uvidom u lokalne regulative, poslovnu klimu i industrijske standarde služe kao garancija kvaliteta prevoda dokumentacije.
Prilagođen pristup prevodu i lokalizaciji tehničke dokumentacije
Rešenjima za prevod tehničke dokumentacije, štedimo vam:
//baloo.digital/eurotranslate/wp-content/uploads/2020/03/technical.png
//baloo.digital/eurotranslate/wp-content/uploads/2019/09/slika_2.png
Za vas formiramo kompletan tim, uključujući:
 • Koordinatore prevodilačkog projekta
 • Prevodioce tehničke dokumentacije više od 10 godina iskustva u datom sektoru
 • Reviziju trećih lica, gde spadaju inženjeri, fizičari, arhitekte i drugi stručnjaci sa relevantnim iskustvom
 • Lektore
 • Tipografe
Upravljanje terminologijom

Upravljanje tehničkom terminologijom je ključni deo procesa prevođenja tehničke dokumentacije.

Prvi korak je kreiranje terminološkog rečnika kako bi se uspostavila doslednost. Pored kvaliteta i doslednosti, svrha ovih rečnika je smanjivanje troškova i ubrzavanje procesa prevođenja. I na kraju, najvažnije je to što ova dokumentacija predstavlja preduzeće.

Formatiranje i priprema dokumenata

Izgled prevoda u jeziku na koji se prevodi je od ključne važnosti. Uz pomoć softvera za izgled i raspored elemenata dokumenata, isporučen prevod je takav da po formatu potpuno odgovara originalnom, prevedenom dokumentu.

 

Preduzimamo sve potrebne mere za formatiranje prevoda tako da se potpuno poklapa sa originalom, čak i kada prevod ima više reči. Prelomi strana i pasusa su napravljeni tako da se reči ne prelamaju a izgled finalnog dokumenta je dosledan originalu.

//baloo.digital/eurotranslate/wp-content/uploads/2019/09/slika_3.png
OBLASTI EKSPERTIZE

Usluge prevoda tehničke dokumentacije podrazumevaju mnoge oblasti, kao što su:

Automobilska

80%

Građevinska

74%

Potrošački proizvodi

83%

Elektronika

91%

Inženjering

67%

Energetika

62%

Zaštita životne sredine

58%

Logistika

74%

Telekomunikacije

89%

Transport

83%
Usluge prevoda tehničke dokumentacije podrazumevaju:
 • CAD nacrte
 • Elektronska uputstva i pravilnike
 • Inženjerske specifikacije
 • Regulative relevantnih sektora
 • Uputstva za korišćenje
 • Patente i primenu patenta
 • Planove i sheme
 • Priručnike proizvoda
 • Nacrte i kataloge proizvoda
 • Bezbednosne podatke
 • Naučne radove i istraživanja
 • Uputstva za održavanje
 • Tehnička uputstva i specifikacije
 • Materijale za obuke i stručna usavršavanja
 • Prevode tehničkih sajtova
 • Korisnička uputstva
 • Ostalu tehničku dokumentaciju
Prevod tehničke dokumentacije može izgledati kao jednostavan proces, ali stručnost u relevantnoj oblasti, tačnost i doslednost su ključni za kvalitetne rezultate. Možete biti sigurni da će naš tim voditi projekte tako da vaš budžet i rokovi budu u potpunosti ispoštovani.

Započnite prevodilačko putovanje sa nama

Obratite nam se i zakažite besplatnu konsultaciju.