O prevodu i lokalizaciji

Eurotranslate pruža profesionalne usluge prevoda i lokalizacije za sve balkanske i istočnoevropske jezike u kombinaciji sa svim većim svetskim jezicima.

Pored činjenice da svet postaje jedno veliko globalno selo, nije čudno to što potražnja profesionalnih prevodilačkih usluga beleži solidnu stopu rasta.

Ovu činjenicu potvrđuje to što u multinacionalnim kompanijama raste potreba za profesionalnim prevodilačkim uslugama – kako bi učinkovito preneli poruku na nova tržišta i povećali domet i potencijal.

Šta je prevod, a šta lokalizacija i u čemu je razlika?

Prevod je proces prenošenja teksta sa jednog jezika u drugi. Podrazumeva prenos značenja iz izvornog jezika u ekvivalentno značenje u ciljnom jeziku.

S druge strane, lokalizacija je relativno novi termin u prevodilačkoj industriji. Lokalizacija podrazumeva mnogo složeniji proces i zahteva poznavanje lokalnih tržišta i kulturoloških nijansi ciljnog jezika. Lokalizacija podrazumeva prevođenje, ali i više od toga: poruka nije samo prenesena iz jednog jezika u drugi, već i prilagođena kako bi delotvornije prenela značenje i sve pripadajuće konotacije u ciljnoj kulturi. Izbor prave prevodilačke agencije sa odgovarajućim nivoom stručnosti u poznavanju jezika i kulture je jedini način da budete sigurni da će vaši proizvodi ili usluge biti na pravi način predstavljeni lokalnom tržištu.

https://baloo.digital/eurotranslate/wp-content/uploads/2018/06/translation_and_localization-2-300x300.png

Kako naručiti prevodilačke usluge

Pošaljite upit

Kada šaljete upit za ponudu, potrebno je dostaviti:

  • Dokumente za prevod u izmenjivom formatu
  • Ciljni jezik ili jezike
  • Rok isporuke
  • Traženu uslugu
  • Reference i liste termina, ako postoje

* Ako je dokumentacija poverljiva, tražite da se potpiše Ugovor o poverljivosti

Mi ćemo analizirati dokumente i poslati vam ponudu sa procenom cene i rokova.

Ako je naša ponuda prihvatljiva, pošaljite pismeno potvrdu elektronskom poštom ili predračun (ako je moguće).

Kada dobijemo potvrdu, proces prevođenja počinje.

Ako vam ponuda ne odgovara ili su vam potrebne dodatne informacije, obratite nam se i zajedno ćemo pronaći najbolje moguće rešenje.

Pozovite nas

za besplatnu konsultaciju kako biste bili sigurni da dobijate uslugu koja će vama i vašem preduzeću zaista koristiti.