Eurotranslate je prvi izbor advokatskih kancelarija i pravnih službi zbog tačnih, transparentnih i preciznih pravnih prevoda u velikom broju jezičkih kombinacija.

Prevod pravne dokumentacije odlikuju razlike u terminima koje se pojavljuju u zavisnosti od države za koju se prevod radi, tako da mora biti tačan, jasan i detaljno proveren kako bi bio u saglasnosti sa lokalnim zakonima i regulativama državnih institucija.

Kada su u pitanju pravni prevodi u bilo kojoj od jezičkih kombinacija, veoma je važno obratiti pažnju na:

Bezbednosti i poverljivost

U skladu sa ISO procedurama, sva dokumentacija se čuva sa visokim statusom bezbednosti.

Svi naši klijenti potpisuju pravno obavezujući Ugovor o poverljivosti i sva dokumentacija i poverljive informacije se čuvaju na obezbeđenim serverima.

Eurotranslate se ne bavi mašinskim prevođenjem pravne dokumentacije, tako da poverljive informacije ne mogu da „procure“ do hakera i nisu pod rizikom od bezbednosnih propusta onlajn servisa.

Tačnost i transparentnost pravnih prevoda

Sve prevode pravne dokumentacije rade isključivo izvorni govornici, lektori i korektori specijalizovani za ovu oblast.

Naši pravni resursi su sudski tumači sa pravničkim iskustvom, poznavanjem zakona i pravne terminologije.

Prevodi prolaze detaljan proces provere, kao i proces potvrde kvaliteta.

Usaglašenost sa lokalnim zakonima i regulativama

Jezičke strukture u izvornom jeziku su često kulturološki uslovljene i nemaju odgovarajuće paralele u ciljnom jeziku.

Naš tim prevodilaca pravne dokumentacije poznaje državne zakone, tako da su pravni prevodi ne samo tehnički tačni, već su njihov format i stil usaglašeni sa regulativama zemlje za koju se prevodi.

Prevodi sa pečatom sudskog tumača se pripremaju u saglasnosti za pravnim propisima odgovarajuće zemlje i isporučuju se pečatirani i overeni od strane sudskog tumača koga imenuje Ministarstvo pravde.

Eurotranslate prevodi sve vrste pravne dokumentacije, uključujući:
 • Dokumentaciju za registraciju preduzeća
 • Ugovore
 • Sertifikate
 • Dokumentaciju integracija i akvizicije
 • Ugovori
 • Direktive
 • Dokumente službe za ljudske resurse
 • Pravne procedure
 • Saglasnost
 • Ugovore o zaposlenju
 • Sudske dokumente
 • Patenti
 • Regulative
 • Presude
 • Statute

Dodatne usluge u vezi sa prevodima pravne dokumentacije:

 • Usmeni prevodi pravnih procesa
 • Jezička procena prevoda trećih lica
 • Stručne procene pravnih stručnjaka
 • Transkripcija pravnih sadržaja
 • Prevodi sa overom sudskog tumača
 • Formatiranje prevedenih dokumenata radi usaglašenosti sa lokalnim zakonskim regulativama
 • Obavezni usmeni prevodioci prilikom osnivanja preduzeća

Započnite prevodilačko putovanje ovde

Obratite nam se za sve vrste prevoda pravne dokumentacije.