Jezička procena

Testiranje znanja jezika i sposobnosti komunikacije na stranom jeziku zaposlenih.

Naši testovi se prilagođavaju tako da se uklapaju u jedinstvene zahteve svakog preduzeća, zato dođite i razgovarajmo: slušaćemo šta vam je potrebno i prilagoditi ponudu tako da odgovara vašim potrebama.

Naša procena može da se prilagodi novim zaposlenima, nižem rukovodstvu, kao i višem rukovodstvu, kako bi vam pomogla da donesete informisanu odluku o zapošljavanju, razvoju radne snage ili povećate povraćaj investicija kroz programe obuke.

Jezička procena može da bude izvedena lično, telefonskim putem ili onlajn preko Skajpa.

Procena kvaliteta

Kada niste sigurni u kvalitet i tačnost postojećeg prevoda veb-sajta, softvera ili dokumenata, nudimo uslugu procene kvaliteta prevoda.

Kada je važno da se prenese prava poruka čitaocima prevedenog materijala, a zabrinuti ste da li će je shvatiti na pravi način, provera kvaliteta prevoda je pravi način za rešavanje ovog problema.

Kvalitet je važan. Ne dozvolite sebi da se nađete u situaciji gde morate da birate između kvaliteta, brzine i cene.

Procena kvaliteta prevoda podrazumeva (ali nije isključivo ograničena) sledeće provere:

Gramatičku procenu, pravopis i interpunkciju, tipografsku procenu, formatiranje teksta, proveru nedoslednosti i kulturološku/regionalnu prikladnost

Transkripcija

Da li planirate seriju razgovora ili fokus grupa na jeziku različitom od vašeg maternjeg? Potrebno vam je da prenesete ideje i zadatke svom višejezičnom timu, bez rizika od nerazumevanja? Olakšajte sebi – naručite uslugu transkripciju kao rešenje koje će vam povećati produktivnost i pomoći vam da efikasnije završavate projekte i druge zadatke.

Kada god vam zatrebaju profesionalno transkribovani audio ili video materijali, možete računati na nas. Naša specijalnost su usluge visokog kvaliteta i pristupačnih cena, sa kratkim rokovima.

Vrste transkripcije: intervjui, sudska saslušanja, CD i DVD transkripcije, fokus grupe, telefonski intervjui, grupne diskusije i slično.

Jezička validacija

Ponekad prevod originala nije dovoljno detaljan i mora biti prilagođen kako bi se uključili termini odgovarajući za željenu ciljnu grupu ili regiju, razumljivi i nedvosmisleni.

Proces lingvističke validacije podrazumeva sledeće korake:

Korak

Korak

Napredni prevod uključuje najmanje dva nezavisna prevodioca koji prevode izvorni materijal na ciljni jezik u prvoj fazi.

Korak

Korak

Usaglašavanje podrazumeva poređenje i usaglašavanje dva dobijena prevoda u verziju koja je kombinacija najboljih rešenja iz oba prevoda i konceptualno jednaka originalu.

Korak

Korak

Povratni prevod – usaglašeni prevod se ponovo prevodi na izvorni jezik. Povratni prevod treba da rade (najmanje) dva nezavisna prevodioca koji nisu imali uvid u originalni dokument ili materijal.

Korak

Korak

Konačna revizija podrazumeva pregled povratnog prevoda u odnosu na originalni, izvorni dokument, da bi se utvrdilo da li je usaglašeni prevod tačan i lingvistički validan u odnosu na original. U ovoj fazi članovi prevodilačkog tima rade zajedno i isporučuju finalnu, korigovanu verziju prevoda.

Nakon ovog koraka obično sledi kognitivni intervju koji ima za cilj potvrdu validnosti i razumljivosti sadržaja.

Testiranje medicinske čitljivosti

Prilikom registracije novog leka u Srbiji, prema Pravilniku o sadržaju zahteva i dokumentacije, kao i načinu dobijanja dozvole za stavljanje leka u promet, od podnosioca zahteva za izdavanje dozvole za stavljanje leka u promet može biti zatraženo da dostavi test čitljivosti na zahtev Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije. Iako Srbija nije član Evropske unije, modeli QRD koji važe za Srbiju usaglašeni su sa modelima QRD Evropske unije.

Za dodatne informacije, posetite Eurotranslate Medicinski veb-sajt

https://baloo.digital/eurotranslate/wp-content/uploads/2019/09/med450-450x450.jpg
https://baloo.digital/eurotranslate/wp-content/uploads/2019/09/other550--550x550.jpg
Konsultantske usluge

Pored čitavog niza jezičkih usluga, cilj nam je da pružimo i podršku za sve vaše lingvističke potrebe i da vam pomognemo da razvijete rešenja za optimizaciju procesa vezanih za prevođenje. Možemo da vam pomognemo sa nacrtom dokumentacije, analizom određenih grupa dokumenata kako bi se pronašli ponovljeni ili slični delovi teksta koji mogu da se usklade kako bi se smanjili troškovi prevoda ili analizom toka dokumentacije, da navedemo samo par primera. Količina posla ove vrste usluga zavisi od složenosti svakog pojedinog slučaja.

Možemo da pomognemo da bez prepreka pristupite globalnom tržištu. Jedan od ključnih elemenata uspeha je detaljna jezička priprema. Možete da uštedite vreme i novac ako konsultujete naše stručnjake pre nego što započnete jezički projekat.

Uradićemo detaljnu procenu ciljeva preduzeća i na osnovu te procene ponuditi prilagođene i opsežne praktične savete i profesionalne usluge.

https://baloo.digital/eurotranslate/wp-content/uploads/2018/06/other-services-1-900x300.png
Izlazimo u susret svim lingvističkim izazovima.
Pozovite nas ili nam pišite