Prevod medicinske dokumentacije

Prevod medicinske dokumentacije je jedna od naših najvažnijih specijalizacija. Eurotranslate sarađuje sa vodećim organizacijama za medicinska istraživanja, farmaceutskim kompanijama i proizvođačima medicinske opreme.

Tokom dugogodišnjeg rada sa klijentima u oblasti medicina, izgradili smo zavidnu reputaciju kao najpouzdanija agencija za medicinske prevode, sa visokom stopom zadržavanja klijenata.

Za potpuniju listu medicinskih dokumenata koje prevodimo, posetite naš veb sajt za medicinske prevode: Eurotranslate Medical

Tačnost, bezbednost i poverljivost.

Svi naši medicinski prevodioci su lekari ili medicinski radnici.

Medicinski prevodi predstavljaju posebnu vrstu prevoda, gde tačnost predstavlja bezbednost i zbog toga su razumevanje materije i poznavanje medicinske opreme i proizvoda od ključne važnosti.

Ključni deo medicinskih prevoda predstavlja poznavanje medicinskih regulativa i procedura u konkretnoj zemlji, potreba za overom prevoda ili potpisom kliničkog lekara, kao i u kom formatu treba da bude prevedeni dokument kako bi bio po pravilnicima date zemlje.

Ponosni smo na tim specijalizovanih prevodilaca i lekara koji ulažu velike napore da prevod vaše dokumentacije bude precizan i potpuno tačan, a dokumenta bezbedna, uz primenu naših regulativa za poverljivost podataka.

Primeri medicinske dokumentacije koju prevodimo:

DOKUMENTACIJA O MEDICINSKIM UREĐAJIMA

UPUTSTVA ZA INSTALACIJU, ODRŽAVANJE I RUKOVANJE

FARMACIJA

CRO DOKUMENTACIJA

REZIME KARAKTERISTIKA PROIZVODA (SMPC)

BROŠURE SA UPUTSTVIMA ZA PACIJENTE (PIL)

SINOPSIS PROTOKOLA

DOSIJEI O ISTRAŽIVANJIMA MEDICINSKIH PROIZVODA (IMPD)

MEDICINSKI KARTONI, ISTORIJE BOLESTI, NALAZI, OTPUSNE LISTE I IZVEŠTAJI

Pored prevoda, obezbeđujemo i druge usluge iz oblasti medicine:
  • Medicinska overa dokumenata
  • Overeni medicinski prevodi sudskih tumača
  • Specijalizovana, lekarska provera kvaliteta
  • Povratni prevodi
  • Jezička validacija
  • Provera čitljivosti
  • Formatiranje
  • Konsultantske usluge
  • Usmeno prevođenje medicinskih sadržaja
https://baloo.digital/eurotranslate/wp-content/uploads/2019/09/medical-hq-1_flipped600-600x400.png

Za potpuniju listu medicinskih dokumenata koje prevodimo i usluga koje nudimo, posetite naš veb sajt za medicinske prevode: Eurotranslate Medical