„Juče je G-din Hol napisao da lektor u štampariji ispravlja moju interpunkciju, a ja sam telegrafom poslao uputstva da ga ustrele ne dozvolivši mu da se pomoli prethodno.“

Mark Tven, 1889.

https://baloo.digital/eurotranslate/wp-content/uploads/2018/06/tven-1-700x330.png
Da bi se postigao najviši stepen kvaliteta, svaki dokument prolazi proces kontrole kvaliteta od 3 koraka: lekturu, korekturu i finalnu kontrolu kvaliteta.

Po čemu se razlikuju lektura i korektura?
Lektura i korektura su dve faze procesa revizije, neophodne radi utvrđivanja kvaliteta prevoda
Lektura

Lekturu vrši lingvista različit od onog koji je radio prevod teksta.

Da bi se obezbedio kvalitet, naši lektori su eksperti u oblasti koja se prevodi, na primer lekari, inženjeri, arhitekte, pravnici i slično.

Njihov zadatak je da uporede završen prevod sa originalom i procene da li je prevod odgovarajući za traženu svrhu i da li poštuje konvencije oblasti kojoj pripada.

Proveravaju se pravopis, terminologija, doslednost rečnika i čistoća izraza, kako bi tekst bio na pravi način prilagođen za ciljnu grupu.

Korektura

Kada se završi lektura, prevod prelazi kod korektora.

Zadatak korektora je da identifikuje i ispravi greške u gramatici, sintaksi, interpunkciji, pravopisu i izboru reči, tako da ništa ne bude propušteno u prevodu.

Korektura kao vrsta usluge se često potcenjuje. Potrebno naglasiti koliko i jedna mala slovna ili pravopisna greška mogu da vas koštaju!

Zašto su lektura i korektura važne?

Iako se često preskače i zanemaruje, korektura je veoma važna. Čak i kada ne obraćate pažnju konkretno na gramatiku ili pravopis reklame, članka ili izveštaja, primetićete da nekada umeju da budu prilično iritantni za čitanje ili teški za razumevanje. Takođe, teško da ćete autora ili preduzeće koje stoji iza takvog teksta shvatiti ozbiljno.

Ako se reklama koristi kao deo velike kampanje koja treba da privuče klijente, loš tekst će onda stvoriti probleme i prouzrokovati materijalne gubitke – već smo videli da se to dešava u raznim primerima marketinških propusta širom sveta.

Ako ste deo preduzeća, takođe je važno da proverite da li su sve e-poruke, standardna pisma, kao i promotivni materijali, bez grešaka i da vas predstavljaju na profesionalan način. Ako koristite usluge lekture i korekture koje pružamo, možete da budete sigurni da vaša poslovna reputacija neće biti ukaljana slovnom ili pravopisnom greškom.

Zašto treba da koristite usluge lekture i korekture?

Usluge lekture i korekture su često potcenjene. One u stvari predstavljaju onaj finalni „glanc“ za tekst prevoda i prenose poruku na pravi način do publike.

Greške i propusti mogu da prouzrokuju finansijske gubitke ili tužbe i mogu znatno da oštete reputaciju preduzeća. Korišćene automatskih prevoda ili upadljivo jeftinijih prevodilačkih usluga mnogo govori o stavu preduzeća prema potrošačima i poštovanju koje preduzeće gaji prema njima. Teško je shvatiti preduzeće ozbiljno ako čak nije u stanju da sopstvene materijale prevede kako treba.

Lektura i korektura kao posebne usluge

Lektura i korektura su integralni deo prevodilačkog paketa EUROTRANSLATE PREMIUM, ali se takođe mogu naručiti kao zasebne usluge kada niste sigurni u kvalitet urađenog prevoda i potrebno ga je proveriti.

Nudimo:

  • Stručnu lingvističku procenu
  • Proveru kvaliteta prevoda
  • Praćene podatke o rezultatima kontrole prevoda

Bez obzira da li su u pitanju zvanični, studijski, medicinski ili administrativni dokumenti, ugovori ili tehnički podaci – ako vam je potreban overen prevod, pozovite nas!