Eurotranslate pruža usluge prevođenja u oblastima bankarstva, investicija, računovodstva i osiguranja

Svakom projektu se pristupa posebno, po zahtevima i potrebama klijenata. Finansijska dokumentacija je veoma repetitivna, a zahvaljujući tehnologiji i alatkama za prevođenje, svi prevodi se čuvaju kao reference za buduće projekte, kako bi se obezbedila doslednost i smanjile cene prevoda.

Kada su u pitaju zemlje u razvoju, finansijska sredstva prelaze kulturološke i jezičke barijere, a samim tim i prevod i lokalizacija dokumentacije i ugovora postaju sve važniji.

Na sve konkurentnijem finansijskom tržištu, međunarodni igrači ne mogu da dozvole sebi bilo kakve finansijske implikacije ni povrede ugleda izazvane netačnim i nekvalitetnim prevodima finansijske dokumentacije.

Eurotranslate vam pomaže da komunicirate sa klijentima na njihovom jeziku.

Svaki od naših prevodilaca u finansijskom sektoru je kvalifikovan za zakone i strukture finansija i upoznat sa tehničkim jezikom sektora, kao i odgovarajućim izrazima u jeziku na koji se prevodi.

Na šta možete računati prilikom saradnje na prevodilačkim projektima finansijske dokumentacije:
• Svaki projekat se formuliše po vašim zahtevima i potrebama
• Efektivna komunikacija sa menadžerima prevodilačkih projekata donosi odlične rezultate u toku i načinu rada
• Regulisan proces upravljanja projektima
• Inovativne prevodilačke alatke i vrsna oprema
• Standardizovana i repetitivna finansijska terminologija omogućava korišćenje najnovije prevodilačke tehnologije kako bi se smanjili troškovi
• Rukovanje poverljivim podacima
• Garantovana bezbednost podataka
• Zaštićena IT infrastruktura
• ISO odobreni bezbednosni sistemi
• Odlično poznavanje finansijskog sektora i jezičkih specifičnosti
• Poznavanje najnovijih regulativa iz finansijskog sektora
• Prevodioci stručni za finansijske usluge
• Održavanje potpune doslednosti u prevodima specijalizovanih finansijskih tekstova
• Upravljanje terminologijom u saglasnosti sa državnim standardima finansijskih izveštaja
• Praćenje terminološkog rečnika klijenata ili kreiranje specijalizovanog rečnika
• Efikasan, transparentan proces, struktuiran godinama iskustva
Finansijska dokumentacija koja se najčešće prevodi:
 • Računovodstvena dokumentacija
 • Računovodstvena politika
 • Godišnji izveštaji
 • Upravljanje imovinom
 • Revizije
 • Završni računi
 • Bankarski izvodi
 • Veb-sajtovi banaka
 • Poslovni planovi
 • Zahtevi
 • Izveštaji klijenata
 • Korporativni izveštaji
 • Ekonomski izveštaji
 • Ekonomsko-finansijske analize i izveštaji
 • Finansijski instrumenti
 • Finansijski izveštaji
 • Izveštaji o stanju fondova
 • Izveštaji o porezima vlade
 • Izveštaj o prihodima
 • Inicijalne javne ponude
 • Dokumenta osiguranja
 • Obrasci osiguranja
 • Prijave za kredit
 • Marketing i sajtovi
 • Polise i ugovori
 • Prospekti
 • Upravni procesi i usaglašenost
 • Zahtevi za ponude
 • Prodajne brošure za banke i osiguravajuće kompanije
 • Bezbednosna dokumentacija
 • Izveštaji akcionara
Dodatne usluge u vezi sa prevodom finansijske dokumentacije:
 • Usmeno prevođenje
 • Stručne procene kvaliteta prevoda finansijskih stručnjaka
 • Jezička procena prevoda trećih lica
 • Prevodi sa overom sudskog tumača
 • Formatiranje prevedenih dokumenata kako bi bili usklađeni sa originalom