Da li se vaša firma probija na strana tržišta? Imate klijente širom sveta? Planirate saradnju sa stranim kompanijama? Ono što će vam svakako trebati je prevod dokumentacije potrebne za nova tržišta na jezike tih tržišta.

Potreba za kvalitetnim prevodima vas stavlja pred novu dilemu: zaposliti prevodioca sa punim radnim vremenom ili započeti saradnju sa prevodilačkom agencijom. Evo nekoliko faktora koji mogu da utiču na konačnu odluku.

JEZICI

Šta razmotriti: Da li vam je potreban neko ko će prevoditi uvek istu jezičku kombinaciju ili više njih? Da li se vaše potrebe kreću ka tržištu sa jednim zvaničnim jezikom ili više tržišta i više jezika?

Ako i zaposlite prevodioca, on ili ona će biti stručni za jednu jezičku kombinaciju, ali šta kada vam zatreba prevod na neki drugi jezik? U redu, Marija iz ljudskih resursa je provela godinu dana u Španiji, pa je naučila i jezik, ali ona se ne bavi prevođenjem. Svakako se nikada nije susrela sa pravnim frazama na španskom, potrebnim za prevođenje ugovora – i da li je onda ona vaš najbolji izbor?

Šalu na stranu, prevodilačka agencija će imati odgovarajuće jezičke resurse da pokrije sve potrebne jezike, čak i u slučaju obimnijih prevodilačkih projekata, kada će na njima raditi više lingvista kako bi sve bilo završeno na vreme.

RASPON

Šta razmotriti: Koja je glavna oblast (tematika) dokumenata za koje vam najčešće treba prevod? Da li su u pitanju brošure ili promotivni materijali? Korisnička uputstva? Ugovori?

Kada zapošljavate prevodioca, tražićete nekog ko je stručan za prevode koji odgovaraju delatnosti vaše firme. Međutim, imaćete potrebe za prevodima i iz drugih oblasti, poput prava (ugovori i sporazumi), marketinga (promocije, brošure), poslovne dokumentacije (za sastanke i interne dokumente). Nemojte očekivati od jednog zaposlenog prevodioca u firmi da savršeno vlada svim vrstama dokumenata. U ovom slučaju će prevodilačka agencija sa širokom mrežom specijalizovanih lingvista biti mnogo bolje rešenje, jer će za svaku vrstu dokumenta imati odgovarajućeg prevodioca, koji je stručan i iskusan za datu oblast prevoda.

KONTROLA KVALITETA

Šta razmotriti:Koliko lekture i korekture je potrebno za prevode? Da li je potrebno formatiranje? (Opet, sve se svodi na vrstu dokumenata, tematiku i format.)

Ako imate samo jednog zaposlenog prevodioca, to znači da će jedna osoba biti zadužena za prevod, a onda i lekturu, korekturu i formatiranje sopstvenih prevoda. Naravno, ovo je apsolutno izvodivo, ali, uglavnom su dve glave bolje od jedne.

Prevodilačka agencija će imati stručne lingviste za reviziju, lektore i korektore, spremne za najraznovrsnije projekte. Uz sve to, za prevode na strane jezike koristiće izvorne govornike tih jezika za stručnu lekturu prevoda.

BRZINA

Šta razmotriti:Koju količinu dokumenata očekujete za prevod i sa kakvim rokovima?

Koliko god da je dobar prevodilac koji radi u vašoj firmi, opet je ograničen po pitanju količine prevoda koju može da postigne za jedan dan. Kada se pojave prevodi velikog obima ili kampanje sa osetljivim rokovima, i sve to vam treba za juče, prevodilačka agencija će moći da koordinira više specijalizovanih prevodilačkih timova i sve završi mnogo brže, baš na vreme za veoma bitan sastanak za koji vam trebaju dokumenti!

DOSLEDNOST

Šta razmotriti:Da li je potrebno održati dosledan ton, odgovarajući za brend, u svim prevedenim dokumentima?

Stalno zaposleni prevodilac će se dobro upoznati sa smernicama vezanim za komunikaciju u ime brenda i dosledno će ih sprovoditi u svim dokumentima. Takođe je korisno ako prevodilac koristi prevodilačke alatke i popunjava prevodilačku memoriju za prevode, na ovaj način obezbeđujući da se terminologija u svima njima koristi dosledno i bez izuzetaka.

Ako prevodilac nije vičan korišćenju prevodilačkih alatki, možda bi bilo uputno iskoristiti usluge prevodilačke agencije, koja će organizovati čitav sistem, i obuku za prevodioca, tako je čitav proces prevođenja postavljen na najefikasniji mogući način.

Kada vam je potrebno više različitih jezičkih kombinacija, bilo bi dobro kontaktirati prevodilačku agenciju koja će, uz pomoć prevodilačke memorije i liste odobrenih termina, moći da obezbedi dosledne i odgovarajuće prevode. Tako da znate da se koriste isti stil, ton i termini na svim tržištima.

DODATNE USLUGE

Šta razmotriti: Koji dokumenti se najčešće prevode? Da li postoji neka zakonitost koju možete da uočite (na primer, određena vrsta ili količina prevoda u određenim vremenskim periodima)? Da li je većina dokumenata u formatima koje nije moguće uređivati, kao što je PDF, sa elementima dizajna? Da li se neki dokumenti jave samo jednom i nikad više?

Bilo bi nerealno očekivati da se zaposleni prevodilac izbori sa lokalizacijom veb sajta, transkreacijom slogana kampanje, SEO-optimizovanim Google oglasom, korekturom objave za štampu, prevodom veoma tehničkog uputstva za rukovanje sa grafikonima i tehničkim crtežima, kao i ugovorom. Poznavanje slabih i jačih strana zaposlenog prevodioca će vam pomoći da uštedite na vremenu, novcu i glavobolji, jer možete da prosledite poslove koje vaš prevodilac ne može da uradi prevodilačkoj agenciji u koju možete da imate poverenja.

Možete biti sigurni da će sve vrste lingvističkih projekata biti urađene profesionalno i biti dodeljene odgovarajućim stručnjacima.

ISPLATIVOST

Šta razmotriti: Da li postoji stalna potreba za prevodom ili samo povremeno? Na primer, nakon što završite prevod veb sajta firme, šta će biti sledeće što treba da se prevede?

Zapošljavanjem prevodioca ne morate da mislite samo na platu, već i dodatne troškove – penziono, socijalno, zdravstveno osiguranje i druge dažbine. A šta se dešava kada nema dovoljno posla za puno radno vreme zaposlenog, dovoljno da opravda njegova mesečna primanja?

Kada sarađujete sa prevodilačkom agencijom, plaćate samo ono što je zaista urađeno. Bez dodatnih troškova i rashoda.