Svetska zdravstvena organizacija (SZO) proglasila je COVID-19 globalnom pandemijom 11. marta . Od tada su mnoge države širom sveta zatvorile svoje granice i uvele mere zaštite kako bi se sprečilo širenje virusa.

Posledica cele situacije je činjenica da se promenio način rada za firme i pojedince, uz restrikcije kretanja i putovanja, kao i rad od kuće, ali i da su mnoge firme morale da obustave poslovanje ili ga svedu na najosnovnije i najpotrebnije operacije.

Kakva je situacija sa prevodilačkim agencijama, posebno ako se uzme u obzir mogućnost produženih uslova izolacije?

Gledano sa čisto tehničke strane uslova za rad, prevodilačka delatnost je sama po sebi mnogo jednostavnija za rad preko Interneta i od kuće od mnogih drugih, pa u prvom trenutku mnogim prevodilačkim agencijama neće biti previše komplikovano i skupo da se organizuju i prilagode situaciji.

Naši osnovni resursi – naši prevodioci – u velikoj meri su već naviknuti na disciplinovan rad od kuće, što će u ovakvoj situaciji pogodovati i njima i nama.

USMENI PREVODIOCI

Pošto su mnoge konferencije i dešavanja otkazani ili odloženi, i to baš u trenutku kada je počinjala „sezona”, prvi koji su ovo osetili su usmeni prevodioci. Mali broj dešavanja je organizovan tako da se održava preko Interneta, uz alatke za prevođenje sa udaljenosti, pa je onda pitanje koje treba postaviti u stvari: da li će ovakva praksa zaživeti i raširiti se dovoljno da nadoknadi izgubljene prihode prevodilaca?

POTRAŽNJA ZA PREVODIMA

Na prvi pogled, izgleda da postoji velika potreba za prevodilačkim uslugama, jer mnoge firme koriste pisanu komunikaciju da zamene lične kontakte, a takođe mnoge firme moraju da izdaju dodatnu dokumentaciju vezanu za procedure, regulative i obaveštenja potrebnu za sve države u kojima posluju.

Dakle, usled nametnute izolacije i zabrane putovanja, postoji izražena i povećana potreba za uslugama raznih vrsta koje mogu da se obavljaju preko Interneta, pogotovo za firme koje treba da prevedu sadržaje na više jezika, ali šta će se desiti kada većina firmi bude primorana da ograniči ili zaustavi svoje poslovanje, a vidimo da se to već dešava u oblastima koje su se odmah našle na direktnom udaru (kao što su turizam, ugostiteljstvo, transport)?

MEDICINSKI PREVODI

Logično bi bilo zaključiti da će medicinski prevodi ostati veoma važan faktor u borbi akademskih, naučnih i medicinskih radnika protiv virusa korona. Razni naučnici, medicinski radnici i istraživačko osoblje širom sveta, koji moraju da dele podatke na jasan, efikasan i odgovoran način, takođe imaju potrebu za medicinskim prevodima kako bi se postigao ovaj cilj.

 

EUROTRANSLATE želi da uveri sve naše klijente da smo u potpunosti prilagodili svoje poslovanje trenutnoj situaciji, pa veliki broj zaposlenih radi od kuće u skladu sa preporukom #OstaniKodKuce, #OstaniKodKuće, ali efikasno i angažovano kao i obično, ako ne i više.

Takođe su na snazi svi dosadašnji protokoli za bezbedno obavljanje usluga i čuvanje dokumentacije.