CAT (Computer-assisted translation – prevod uz pomoć kompjutera) podrazumeva kompjuterski softver koji pomaže prevodiocima u procesu prevođenja. Ne treba ga mešati sa mašinskim prevođenjem, koje se dosta koristi u današnje vreme, ali sa različitim nivoima tačnosti – u zavisnosti od jezika. Međutim, pozitivna strana mašinskog prevoda je brzina, koja štedi vreme i energiju u celom procesu. Kombinovanjem brzine mašinskog prevoda i ljudske veštine, percepcije i znanja, dobijamo prevodioce sa ozbiljnom alatkom koja im omogućava da rade kvalitetne prevode za kraće vreme. Ovde CAT alatke dolaze do izražaja i premošćavaju taj jaz, stvarajući interakciju u procesu između osobe i mašine.

Kako rade CAT alatke?

Na početku procesa, CAT alatka deli tekst u odvojene segmente, što ga čini lakšim za prevod. Kada su segmenti poređani na ekranu, i oba jezika pregledna ispred vas, kucate samo ono što je potrebno. Sama alatka umnožava vaše izbore dok radite, tako da ne treba da kopirate ili ponovo kucate prevod za iste segmente, kada se pojave kasnije u dokumentu. Ovo je posebno korisno u medicinskim, pravnim ili tehničkim dokumentima, koji su često puni repetitivne terminologije, koja mora da bude dosledno iskorišćena u dokumentu. Ako postoji i lista termina (baza termina i pravila za njihovo korišćenje) i može da se uveze u bazu termina, to će pomoći da se termini lakše organizuju u oba jezika.

Ne možemo a da ne spomenemo prevodilačku memoriju, jednu od najkorisnijih karakteristika CAT alatki – bazu termina koja se konstantno popunjava dok prevodite, snimajući i čuvajući sve vaše prevode. Ona omogućava prevodiocima da uštede na vremenu i ne prevode dva puta iste fraze ili rečenice. Dok prevodite, tako raste i prevodilačka memorija, što se posebno oseća u velikim projektima, jer povećava vašu efikasnost. Dok radite, prevodilačka memorija označava i unosi termine koji se poklapaju. A čak i kada se ne poklapaju 100%, biće predloženi kao „nejasna poklapanja“ (fuzzy match), tako da ih možete prihvatiti ili odbiti. Takođe, dobro je znati da će svaki sledeći projekat, sličan prethodnom, imati bolje urađen pred-prevod, i da će vaša terminologija i stil ostati dosledni.

Pored svih ovih, CAT alatke imaju i brojne druge opcije koje olakšavaju život prevodiocima – od praćenja napretka prevoda do kontrole kvaliteta, koja se bavi pravopisnim greškama, greškama u interpunkciji, i brojnim greškama u konverziji. Bezbednost je još jedna stvar koja može bili ključna: čuvanje rezervne kopije se redovno obavlja i svaki segment se čuva čim se završi. Ako se nešto i desi vašem kompjuteru, na primer, ne biste izgubili sve na čemu ste radili.

Na kraju krajeva, korišćenje CAT alatki vam štedi vreme, omogućava vam da poboljšate svoj rad održavajući dosledan kvalitet svojih prevoda, dok je vođenje i organizacija projekata mnogo lakša.

Kada koristiti CAT alatke

CAT alatke su neprocenjive u prevodima tehničke dokumentacije, ugovora, izveštaja ili finansijskih dokumenata, sa velikim brojem termina koji se ponavljaju, i što više koristite CAT alatke, to one postaju bolje, jer se prevodilačka memorija popunjava i postaje sve tačnija. Međutim, kada se prevode književni tekstovi, tehnologija je tu neodgovarajuća i bez efekata, jer su razlike u značenju iza svake reči ili rečenice mnogo značajnije.

Ako samo pomislimo na kulturološke aluzije, idiomatske izraze, igre reči, klišee i stereotipe – postaje nam jasno da mašina ne može da napravi razliku između bukvalnog i figurativnog značenja, pa samim tim i ne može da predloži rešenja vredna čak i polovičnog napora iskusnog prevodioca.